Наша звітність

Звітність

Звітність

Ми цінуїмо довіру Клієнтів та повагу акционерів до діяльності нашої компаниії.
Тому кожен бажаючий може подивитись нашу публічну звітність.

Інша звітність

pdf Документ

Рішення про емісію облігацій 2020

Календарний план розміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасний факторинг» (далі – Товариство)
у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – база НКЦПФР), та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації), на 2021 рік.
№ з/п Вид інформації, документа, повідомлення Орієнтована дата розміщення
1 Регулярна річна інформація про емітента за 2020 рік не пізніше 30.04.2021
2 Річна фінансова звітність та аудиторський висновок Товариства за 2020 рік не пізніше 30.04.2021
3 Проміжна інформація про емітента за 1-й квартал 2021 року не пізніше 30.04.2021
4 Фінансова звітність емітента 1-й квартал 2021 року не пізніше 30.04.2021
5 Проміжна інформація про емітента за 2-й квартал 2021 року не пізніше 30.07.2021
6 Фінансова звітність емітента за 1-е півріччя 2021 року не пізніше 30.07.2021
7 Проміжна інформація про емітента за 3-й квартал 2021 року не пізніше 30.10.2021
8 Фінансова звітність емітента за 9 місяців 2021 року не пізніше 30.10.2021
8 Фінансова звітність емітента за 9 місяців 2021 року не пізніше 30.10.2021
9 Інформація про проведення річних загальних зборів --
10 Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства то щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення --